سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)

سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)

سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)

سخنران:حجت الاسلام اردکانی

هیئات دانش آموزی