سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)

سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)


سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)

سلسله جشن های غدیر تا مباهله (شب چهارم)

سخنران:حجت الاسلام اردکانی

هیئات دانش آموزی