میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)

میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)


میلاد حضرت محمد(ص) و امام جعفر صادق(ع)

قرائت قرآن توسط قاری برجسته بین المللی :
استاد حمید رضا احمدی وفا
با کلام:
استاد احمد آبایی
با مداحی:
حاج حسین دهقان
کربلایی علی زارع